Banks: ธนาคาร ธกส

สินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส วงเงินให้กู้เท่าไหร่?
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 12 งวด
บริการ cash market สินเชื่อออนไลน์ดีไหมเช็คเลย!
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
22-60 ปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 20,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 6 งวด

รู้จักธนาคาร ธกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นธนาคารเพื่อเกษตรกรและการทำเกษตรกรรม แต่วันนี้เราจะมารู้จักกับธนาคาร ธกส กันให้มากขึ้น ว่าธกส คืออะไร? ธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นธนาคารรูปแบบไหน? และก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์อะไร?

ธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อตั้งขึ้นในปี 2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ธนาคาร ธกส จึงจัดตั้งสินเชื่อธนาคาร ธกส เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรมีเงินหมุนเวียนในการทำการเกษตร การประกอบอาชีพเพื่อรายได้ และพัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรด้วย 

ติดต่อธนาคาร ธกส

ติดต่อธนาคาร ธกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตโทรศัพท์ : Call Center 0-2555-0555 บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคาร ธกส 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่โทร 0-2558-6555

เว็บไซต์ธนาคาร ธกส : www.baac.or.th 

ธนาคาร ธกส มีผลิตภัณฑ์และบริการอะไรบ้าง?

เราอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับกู้เงิน ธกส หรือสินเชื่อธนาคาร ธกส แต่รู้หรือไม่ว่าธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ได้มีแค่กู้เงิน ธกส หรือสินเชื่อธนาคาร ธกส เท่านั้น แต่ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมากมายที่น่าสนใจ เช่น 

  • เงินฝากออมทรัพย์ธกส ที่สามารถเปิดบัญชี ธกส ได้ทั้งออมทรัพย์และกระแสรายวัน 
  • เงินฝากประจำ 
  • สลากออมทรัพย์ธกส 
  • บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร ธกส 
  • สินเชื่อธนาคาร ธกส สำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการ แบะลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร
  • กองทุนอิสลาม 
  • เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 
  • ธุรกิจต่างประเทศ เช่น การค้า การโอนเงินระหว่างประเทศ

จัดการยังไงเมื่อเป็นหนี้ธนาคาร ธกส ?

ธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดว่าเป็นสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อธนาคาร ธกส หรือกู้เงิน ธกส เพื่อเป็นเงินทุนให้กับเกษตรกร แต่บางครั้งการขอกู้เงิน ธกส เพื่อไปลงทุนในการเกษตรก็ไม่ได้กำไรตามที่คาดหวังไว้ หรือที่เราเคยได้ยินบ่อย ๆ ว่าเกษตรกรเป็นหนี้ธนาคาร ธกส กันเยอะ ดังนั้นจะจัดการยังไงเมื่อเป็นหนี้ธนาคาร ธกส ?

เกษตรกรที่ขอกู้เงิน ธกส มักคาดหวังว่าจะได้เงินทุนจากการทำการเกษตร และสามารถนำส่วนต่างมาใช้หนี้ได้ แต่เมื่อไม่ได้เป็นดังที่หวัง ก็ไม่มีเงินหรือสำลังพอที่จะใช้หนี้ธนาคาร ธกส ซึ่งธนาคาร ธกส เองก็ได้เข้าใจถึงสาเหตุนี้ ธนาคาร ธกส จึงได้มีมาตรการ หรือโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การพักชำระหนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้ และโครงการนาทีทองล้างหนี้ ดังนั้นหากเราเป็นหนี้ธนาคาร ธกส อยู่ ก็ขอให้แก้ปัญหาโดยการรับความช่วยเหลือจากโครงการต่าง ๆ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จัดเตรียมไว้ให้ และอย่าจัดการหนี้โดยการไปพึ่งเงินนอกระบบ เพราะนอกจากจะเป็นวิธีไม่ฉลาดแล้ว ยังสร้างปัญหาใหญ่ที่อาจบานปลายและแก้ไขได้ยาก

Scroll to Top