Banks: ธนาคารทีทีบี

เช็คโปรโมชั่นบัตรเครดิต tmb ก่อนทำการสมัคร
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 1,500,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 10 งวด
บัตร ttb absolute บัตรเครดิตที่มาพร้อมสิทธิพิเศษดีๆ
ฐานเงินเดือนผู้กู้
75,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้สูงสุด
สูงสุด 2,000,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 10 งวด

ทีทีบีคือธนาคารอะไร? ทำความรู้จักธนาคารทีทีบีให้มากขึ้น  

หากพูดถึงธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต หลายคนคงรู้จักและคุ้นเคยกับ 2 ธนาคารนี้แน่ ๆ แต่ถ้าพูดถึงธนาคารทีทีบี หรือ ttb bank บางคนอาจจะยังคิดไม่ออกว่าธนาคารทีทีบีคือธนาคารอะไร บทความนี้จึงอยากจะพามารู้จักกับธนาคารทีทีบีกันให้มากขึ้น

ธนาคารทีทีบีเกิดจากการรวมตัวของทั้ง 2 ธนาคารใหญ่ คือ ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต การควบรวมกันครั้งนี้เป็นการนำจุดเด่นของทั้ง 2 ธนาคารมาไว้ที่ธนาคารทีทีบีที่เดียว คือ ธนาคารทีเอ็มบีมีจุดเด่นที่เป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเงินฝากและดิจิทัล ส่วนธนาคารธนชาตมีจุดเด่นด้านผู้นำสินเชื่อรถยนต์ที่บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ เมื่อนำมารวมกันจนเป็นธนาคารทีทีบีจึงทำให้กลายเป็นสถาบันการเงินที่เข้าใจคนไทย และช่วยให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดี

ข้อดีและจุดเด่นเมื่อใช้บริการธนาคารทีทีบี

อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าธนาคารทีทีบีเกิดจากการรวมข้อดีและจุดเด่นของทั้งสองธนาคารไว้ด้วยกัน ธนาคารทีทีบีจึงเป็นธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบครบวงจร แต่การใช้บริการธนาคารทีทีบีมีข้อดีและจุดเด่นอะไรบ้าง? 

  • ธนาคารทีทีบีใส่ใจความต้องการของลูกค้าแต่ละคน จึงออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี 
  • มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อทีทีบี หรือบัตรเครดิตทีทีบี
  • มาที่ธนาคารทีทีบีที่เดียว ก็สามารถเลือกทำธุรกรรมทางการเงินได้แบบครบวงจร 
  • เข้าถึงธนาคารทีทีบีได้ง่าย ด้วยระบบออนไลน์ ttb touch และ ttb internet banking 

ข้อเสียที่เกิดจากการควบรวมธนาคารทีทีบี  

แม้ว่าการควบรวมของทั้งสองธนาคารจนกลายมาเป็นธนาคารทีทีบีจะมีข้อมีมากมาย แต่ก็มีข้อเสียที่เกิดจากการควบรวมในครั้งนี้ด้วย เพราะทั้งธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาตต่างก็มีลูกค้าของทั้งสองธนาคารอยู่แล้ว และเมื่อมารวมกันเป็นธนาคารทีทีบีจึงทำให้เกิดปัญหาในด้านการบริการ และการโอนย้ายบัญชี รวมถึงด้านสินเชื่อทีทีบี และบัตรเครดิตทีทีบีจากลูกค้าเดิม นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการใช้งานแอพพลิเคชั่น ttb touch จากการควบรวมในครั้งนี้ด้วย แต่ธนาคารทีทีบีก็ยังคงต้องปรับปรุงระบบให้พัฒนาอยู่เสมอ และเราเชื่อว่าในปี 2567 ระบบของธนาคารทีทีบีจะมีเสถียรภาพมากกว่าเดิม 

Scroll to Top