Sakon Nakhon

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านพันนา

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านพันนา 

แกงหน่อไม้

แกงอ่อมไก่บ้าน

ปลาทอด

แกงหอยขม

ซุปลิ้นฟ้า

ผักพื้นบ้านเป็นเครื่องเขียง

22/09/2018

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านพันนา

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านพันนา […]
22/09/2018

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านพันนา

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านพ […]
22/09/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านพันนา

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
22/09/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านพันนา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
21/09/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านโนนหอม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
16/09/2018

แนะนำ10 เส้นทางท่องเที่ยวเด่นภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร

แนะนำ 10 เส้นทางท่องเที่ยว […]