แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวหมู่บ้านกุดเรือน้อย

หมู่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยว สําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น ชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ ชมแหล่งผลิตและสาธิตสินค้าผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP ที่พักโฮมสเตย์ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

1.วัดป่าอรัญญาวาส
2.กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ย้อมคราม และสีธรรมชาติ บ้านกุดเรือน้อย
3.กลุ่มแปรรูปข้าว บ้านกุดเรือน้อย

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

1.เจดีย์วัดหลวงตาแตงอ่อน (วัดสมสนุก)

20/12/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวหมู่บ้านกุดเรือน้อย

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท […]
20/12/2018

อาหารพื้นถิ่นบ้านดงภูทอง

อาหารพื้นถิ่นบ้านดงภูทอง 1 […]
20/12/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านดงภูทอง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านดงภูทอง […]
20/12/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านดงภูทอง

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
20/12/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านดงภูทอง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
20/12/2018

อาหารพื้นถิ่นบ้านโนนหัวช้าง

อาหารพื้นถิ่นบ้านโนนหัวช้า […]
19/12/2018

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ วัดพ […]
19/12/2018

ร้าน แอด มิลล์ ชาบู-ชาบู

ร้าน แอด มิลล์ ชาบู-ชาบู ร […]
19/12/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยบาง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยบาง […]
19/12/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านห้วยบาง

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
19/12/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านห้วยบาง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านห […]
19/12/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาล

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าไ […]