สกลนคร

วัดอาจาโรรังสี

วัดดอาจาโรรังสี  อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านคำข่า  ตำบลไร่   อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เดิมที่นี้เป็นที่เผาศพราษฎร (ป่าช้า)  เมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๘   ชื่อวัดอาจาโรรังสี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานนามให้ ว่า “อาจาโรรังสี” อาจาโรรังสีนั้น มาจากฉายาของพระมหาเถระ  ๒  รูป  คือ  “อาจาโร”  ของพระเดช พระคุณหลวงปู่ฝั้น  และ “เทสรังสี” ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เทสก์  ซึ่งสมเด็จ พระสังฆราชเคารพนับถือในพระมหาเถระทั้งสอง และเคยสมาคมติดต่อกันมา
แต่อดีตกาล

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

สน.2016 ตำบล ไร่ อำเภอ พรรณานิคม สกลนคร

 

10/10/2018

วัดอาจาโรรังสี

วัดอาจาโรรังสี วัดดอาจาโรร […]
09/10/2018

จุดชมวิวหนองหาร

จุดชมวิวหนองหาร จุดชมวิวหน […]
09/10/2018

อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตร […]
09/10/2018

ประตูเมืองสกลนคร

ประตูเมืองสกลนคร เป็นสานรว […]
09/10/2018

วัดศิริมังคละ

วัดศิริมังคละ วัดศิริมังคล […]
09/10/2018

ถ้ำภูผายล

ถ้ำภูผายล ลักษณะพื้นที่ โด […]
08/10/2018

ศาลเจ้าปู่มเหสักข์

เจ้าปู่มเหสักข์ เจ้าปู่มเห […]
08/10/2018

ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์

ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ ศาลเจ้า […]
08/10/2018

วัดพระธาตุศรีมงคล

วัดพระธาตุศรีมงคล ตั้งอยู่ […]
08/10/2018

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก คร […]
06/10/2018

ภาพบรรยากาศการแนะนำการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีสกลนคร

ภาพบรรยากาศการแนะนำการท่อง […]
05/10/2018

มหัศจรรย์ ปราสาทผึ้ง 2560

มหัศจรรย์ ปราสาทผึ้ง 2560 […]