ชุมชนท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบะหัวเมย

กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

1.การบายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยว
2.บ้านพักโฮมสเตย์
3.การสานตะกร้าพลาสติก
4.เข้าป่าหาหอยหอม
5.ชมทุ่งดาวเรือง
6.ชมทุ่งดอกกระเจียว
7.กิจกรรมมัดย้อมคราม

วัดโพธิ์ศรีจันทร์

 

19/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบะหัวเมย

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
19/10/2018
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านบะหัวเมย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านบะหัวเมย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านบะหั […]
19/10/2018

อาหารพื้นถิ่นบ้านบะหัวเมย

อาหารพื้นถิ่นบ้านบะหัวเมย […]
19/10/2018
ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านบะหัวเมย

ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านบะหัวเมย

ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านบะหัวเ […]
18/10/2018

ร้านกาแฟภูหวาน

ร้านกาแฟภูหวาน บรรยากาศสบา […]
18/10/2018

อาหารพื้นถิ่นบ้านหนองสะไน

อาหารพื้นถิ่นบ้านหนองสะไน […]
18/10/2018
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองสะไน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนองสะไน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านหนอง […]
18/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวหนองสะไน

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
18/10/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบึงโนใน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบึงโนใน […]
18/10/2018
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองสะไน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองสะไน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
18/10/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านบึงโนใน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
17/10/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านท่าวัดเหนือ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]