อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านพันนา

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านพันนา 

แกงหน่อไม้

แกงอ่อมไก่บ้าน

ปลาทอด

แกงหอยขม

ซุปลิ้นฟ้า

ผักพื้นบ้านเป็นเครื่องเขียง