ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านท่าศาลา

ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่าศาลามีมากมาย งานจักรสาน งานเย็บปักถักร้อย เช่น เสื่อกก ชะลอม กระจาด กระด้ง กระเป๋า

1.กล้วยฉาบ บ้านจอมแจ้ง

2.ปั้นขลิบ ไส้ปลาชะโด

3.กล้วยเข้าท่า

4.ข้าว บ้านท่าศาลา

5.ยางรัดผม

6.ถุง

7.เบาะรองนั่ง

8.เสื่อผือ กาบแก้ว

9.เสื่อพับยกลาย

10.ปลาเค็มทรงเครื่อง

11.สายคาดกล่อง

12.สายคาด

13.ป้ายแท็ก

14.ป้ายแท็ก