ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านกุดแฮด

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ ผ้าไหมย้อมครามหลากหลายรูปแบบทั้งเสื้อผ้าพื้นเมือง ซิ่น ผ้าชิ้น ผ้าคลุมไหล่   ผ้าชิ้น ผ้าไหมชิ้น ย้อมคราม น้ำหมากเม่า