แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวโพนแพง

วัดโพธิ์ศรีบ้านโพนแพง

ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้

อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

กลุ่มเรียนรู้กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโพนแพง

ดอนปู่ตา เดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำ

เกษตรแปลงใหญ่ ทุ่งนา นาปรัง นาปี ข้าวไรท์เบอรี่

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

โฮมสเตย์ 15 หลัง รับรองได้ 60-100 คน
บายศรี สู่ขวัญ
รำโซ่ทั่งบั้ง
รำออนซอนโพนแพง
รำบายศรี

เบอร์ติดต่อ

คุณแม่ศรีธาตุ  วรโงน 087-9482732 (ประธานกลุ่มทอผ้า)