แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวหนองผือ

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

      วัดอินทรังสฤษดิ์

วัดภูริทัตตถิราวาส

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านหนองผือ

บ้านหนองผือเป็นชุมชนเผ่าภูไท วัฒนธรรมการรำที่สวยงามโดยชาวบ้านได้ประยุกต์ผลิตภัณฑ์ที่เด่นของหมู่บ้านคือผ้าครามลายมุกมาเป็นท่ารำโดยตั้งชื่อชุดการรำนี้ว่าหมี่ลายงามครามลายมุกจุดเด่นของหมู่บ้านนี้คือผลิตภัณฑ์ผ้าครามลายมุกซึ่งมีความสวยงามตัวเนื้อผ้ามีรายละเอียด

การท่อผ้าที่ต้องใช้คนท้อ ถึง 3 คน ทอพร้อมกันบนผ้าผืนเดียวเครื่องจักรสารเป็รนอีกผลิตภัณฑ์เด่น ของที่นี่นอกจากนี้ที่นี้ยังมีมีศูนย์อนุรักษ์ควายที่ชาวบ้านได้รับ พระราชทานเมื่อควายออกลูกตัวแรกก็จะนำลูกไปคืน หลังจากนั้นควายที่ออกมาตัวต่อมาถือเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านให้ดูแลจุดท่องเที่ยวหมู่บ้านไข่ขาว บ้านนาแก้วสถานที่แรกเป็นวัดยอดลำธาน มีพ่อยักษ์ แม่ยักษ์จากนั้นร่องเรือห้วยลอง ต้นน้ำที่หนองผือ ไหลผ่านหลายหมู่บ้าน มาลงหนองหาร