แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวหนองบัวบาน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

กลุ่มที่ 1 ครึ่งวัน

เวลา กิจกรรม
13.00 น.  วัด คือ จุดรวมตัง พักผ่อน กินน้ำกินท่า เข้าห้องน้ำห้องใน
14.00 น. ไหว้พระที่วัด และพาไปไวหว้ปู่ตาประจำบ้าน
14.30 น. พาขี่เรือชมวิว ดูภูเขา ดูป่าธรรมชาติ
15.30 น พาไปดูสินค้า โอทอปในหมู่บ้าน แต่ละจุด
16.30 น. ทานอาหาร พร้อมแนะนำความเป็นมาของหมู่บ้าน และชมดนตรีพื้นเมือง ร่วมทำกิจกรรมฟ้อนรำกับชาวบ้าน แล้วส่งนักท่่องเที่ยว ผู้ศึกษาดูงาน