ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านท่าศาลา

ประวัติหมู่บ้าน

สถาพพื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังบางส่วนที่เป็นแอ่งหนองหาน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า

จักสาน

ทำประมง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การคมนาคม

สามารถเดินทางโดยใช้ถนนสาย สกลนคร – นครพนม เลี้ยวขวาที่หลัก กม.ที่ 22 ถึงบ้านนาแก้วแล้วเลี้ยวขวา จะเข้าสู่เขตตำบลบ้านแป้น

คุณสิทธิศักดิ์ วงศรีษา กลุ่มจักรสานบ้านท่าศาลา เบอร์ 081-7775517