ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านพันนา

ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา

ผ้าฝ้ายย้อมคราม ของกลุ่มแสดงออกถึงลวดลายและเอกลักษณ์แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสยงของจังหวัดสกลนคร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมและประยุกต์ลวดลายใหม่ๆผสมผสานกันไปตลอดจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการลูกค้าเป็นหลัก

ผ้าย้อมคราม

เป็นผ้าย้อมจากน้ำครามที่ผ่านกระบวนการที่สลับซับซ้อนและผู้ย้อมต้องมีทักษะด้านการย้อมคราม ที่เกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นก่อนสู่รุ่นปัจจุบัน โดยผ่านการวิจัยแบบท้องถิ่น หรือการ ทดลองผิดทดลองถูกในระดับภูมิปัญญา จนสามารถสั่งสมประสบการณ์และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้ การย้อมผ้าด้วยครามจะได้เนื้อผ้าสีคราม สวยแบบธรรมชาติ และครามได้ผ่านการทดสอบจากคนรุ่นก่อนแล้วว่ามีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตร้า ไวโอเลต (UV) ได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่

ผ้าอเนกประสงค์สีธรรมชาติ

ผ้ามัดหมี่ลายโบราณ

ผ้ามัดหมี่ลายคลื่นสลับสี

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าฝ้ายย้อมคราม

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย อาทิ เสื้อบุรุษ เสื้อสตรี กระเป๋า และอื่นๆ

 

22/09/2018

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านพันนา

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านพ […]
22/09/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านพันนา

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
22/09/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านพันนา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
21/09/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านโนนหอม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
16/09/2018

แนะนำ10 เส้นทางท่องเที่ยวเด่นภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร

แนะนำ 10 เส้นทางท่องเที่ยว […]