โนนหอม

อาหารพื้นถิ่น บ้านโนนหอม

มีเมนูอาหารท้องถิ่น ใช้บริการนักท่องเที่ยว มีเนื้อขุนโพนยางคำ แกงหวาย ต้มไก่บ้าน ลาบปลา และนมหวานแกงบวดฟักทอง เป็นเมนูอาหารพื้นบ้าน/ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชน มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ มีบริการจำหน่ายทุกวัน/ในวันเปิดให้บริการ/หรือสั่งได้ (Oder)

มีสถานที่จำหน่ายอาหารที่ให้บริการที่เป็นกิจจะลักษณะ สะอาด จัดไว้สำหรับบริการของชุมชน หรือจุดต้อนรับ คือ ร้านฟาร์มฮัก (โคขุน คุณทอง) โดยมีประชาชนบ้านโนนหอม เป็นเจ้าของร้าน

เดือน

วิถีชีวิต (ชม)

 

อาหารตามฤดูกาล (ชิม) ผัก/ผลไม้ (ชิม)

ผลิตภัณฑ์ของฝาก (ช๊อป)

มกราคม -บุญขึ้นบ้านใหม่ -ปูนา,หนูนา,แมงเกล็ดเต่า

-เหนี้ยว(แมลง)

-ผักหนาม , ผักกูด

-แตงกวา , ฟักทอง

-ข้าวโพด , ถั่ว

ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
กุมภาพันธ์ -บุญดูลาน (เข้ากรรม) -แมงแคง

-กะปอม (กิ้งก่า)

-ผักกาด

-ผักขี้เหล็ก

-ผักขะเม็ก

  ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
มีนาคม -บุญวัยมาฆบูชา

-บุญกองข้าว

-บุญข้าวจี่   -เลี้ยงปู่ตา

-ปลาหัวแข็ง

-จักจั่น

-ไข่มดแดง

-ผักหวาน

-ผักติ้ว (ผักพื้นบ้าน)

ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
เมษายน -บุญพระเวสสันดร

-เทศน์มหาชาติ

-สงกรานต์

-ปลาหัวแข็ง

-จักจั่น

-ไข่มดแดง

-ผักหวาน

-แคนตาลูป

-แตงโม

ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
พฤษภาคม -เลี้ยงปู่ตา -ปลาหัวแข็ง

-จักจั่น

-ผักหวาน

-แคนตาลูป  -แตงโม

ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
มิถุนายน -บุญวันวิสาขบูชา -เห็ดขอนธรรมชาติ

-เห็ดดินธรรมชาติ

-ผักติ้ว (ผักพื้นบ้าน) ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
กรกฎาคม -บุญชำระบ้าน -แมงกะซอน -แมงแคง

-กบ , เขียด

-ข้าวโพด  -ลำไย

-แก้วมังกร

ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
สิงหาคม -บุญเข้าพรรษา

-ตักบาตรวันแม่

-เห็ดดินธรรมชาติ

-จิ้งหรีด

-แตงกวา

-หมากเม่า

ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
กันยายน -บุญห่อเข้าประดับดิน

-ฟังเทศน์กลางเข้าพรรษา

-กบ , เขียด

-จิ้งหรีด

-ผักพาย

-บวบ , หัวปลี

ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
ตุลาคม -บุญห่อข้าวสาก

-บุญออกพรรษา

-ปลาหัวแข็ง

-ปูนา  กบ , เขียด

 

ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
พฤศจิกายน -บุญกฐิน

-งานวันลอยกระทง

-ปลาหัวแข็ง

-ปูนา -แมงมัน

-กบ , เขียด

 

ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
ธันวาคม -ปริวาสกรรม

-ปีใหม่ ,-สวดมนต์ข้ามปี

-แคนตาลูป

-แตงโม

ผ้าย้อมคราม,ผ้าภูไท, เนื้อโคขุน ฯลฯ
09/10/2018

อาหารพื้นถิ่น บ้านโนนหอม

อาหารพื้นถิ่น บ้านโนนหอม ม […]
02/10/2018

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชม : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชม […]
01/10/2018

ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้านโนนหอม

ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้านโนน […]
01/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวโนนหอม

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]