โครงการชุมชนท่องเที่ยว

ข้อมูลเบื้องต้นหมู่บ้านโคกหลวง

เมื่อปี พ.ศ. 2476 มีสองพี่น้องชื่อพ่อบังและพ่อชัย ทั้งสองพี่น้องได้มาเห็นพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะตั้งหมู่บ้านจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องของตนเองมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งมีครอบครัวเริ่มมาก่อตั้งหมู่บ้านร่วมกัน ดังนี้
1. ครอบครัวพ่อบัง
2. ครอบครัวพ่อชัย
3. ครอบครัวพ่อที
4. ครอบครัวพ่อแดง
5. ครอบครัวพ่อพา
6. ครอบครัวพ่อทอน
7. ครอบครัวพ่อพั่ว
8. ครอบครัวพ่อเฝีย

และต่อมาได้มีครอบครัวเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านหนองหลวง ซึ่งเป็นบ้านฝากของบ้านคันชา ในขณะนั้นมีคุณพ่อสิงห์ วะสุกัน เป็นผู้ช่ววยฯ เมื่อปี พ.ศ. 2480 จนถึง ปี พ.ศ. 2508 จึงขอแยกมาเป็นบ้านโคกหลวง ม.11 ต.พันนา จนถึงวันที่ 10 ส.ค. ปี พ.ศ. 2529 ขอแยกออกจากตำบลพันนามาเป็นตำบลธาตุทอง เมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อแบ่งเขตการปกครองขึ้นมา จึงได้มาเป็นบ้านโคกหลวง หมู่ 6 บ้านโคกหลวงอยู่ทิศตะวันออกของ อ.สว่างแดนดิน โดยมีระยะทางห่างจาก อ.สว่างแดนดิน 21 กม.
เมื่อปี พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมายังวังน้ำเที่ยงซึ่งขณะนั้นสภาพพื้นที่แห้งแล้งราษฎรทำมาหากินลำบาก จึงตรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง ตั้งแต่นั้นมาบ้านโคกหลวงจึงมีน้ำดื่มน้ำใช้มาจนถึงทุกวันนี้

ครูภูมิปัญญาในชุมชน

1. นางเรณู แก่นศักดิ์ศิริ ด้านย้อมผ้าคราม
2. นางเพียรทอง โครตเครื่อง ด้านทอผ้าพื้นเมือง
3. นายประสิทธิ์ ผันตรพันธ์ ด้านการเลี้ยงสัตว์

เบอร์ติดต่อ

1. นายสุรชัย แก่นศักดิ์ศิริ 087-2304384
2. นางเรณู แก่นศักดิ์ศิริ 062-1762534

14/12/2018

ข้อมูลเบื้องต้นหมู่บ้านโคกหลวง

ข้อมูลเบื้องต้นหมู่บ้านโคก […]
14/12/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกหลวง

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1.ผ้าครามลา […]
14/12/2018

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านโคกสามัคคี

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านโคกสา […]
14/12/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวหมู่บ้านโคกสามัคคี

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท […]
13/12/2018

ผลิตภัณฑ์บ้านโคกสามัคคี

ผลิตภัณฑ์บ้านโคกสามัคคี ๑. […]
13/12/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านโคกสามัคคี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านโ […]
13/12/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านดอนแดง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
13/12/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโนนสุวรรณ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโนนสุวรร […]
13/12/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบัวบาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองบัวบ […]
12/12/2018

บรรจุภัณฑ์บ้านน้ำพุงสามัคคี

บรรจุภัณฑ์บ้านน้ำพุงสามัคค […]
12/12/2018

บรรจุภัณฑ์บ้านนางเติ่ง

บรรจุภัณฑ์บ้านนางเติ่ง อำเ […]
12/12/2018

ร้านครัวต้นหนาว

ร้านครัวต้นหนาว อาหารตามสั […]