แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านนางเติ่งสามัคคี

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวนางเติ่งสามัคคี

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

แก่งชมวิว

 เดินเที่ยวแก่งชมวิว ชมต้นไม้หายาก เช่น ดอกนางควัก 5 สายพันธ์ (ดอกนางควักมีความหลากหลาย) กระดุมเงิน, กระดุมทอง, สร้อยสุวรรณ (สีเหลือง), สวนเกษตรผสมผสาน

 เที่ยวแก่ง เดินทางต่อไปที่เทือกเขาภูพาน เดินทางต่อไปที่แก่งกสิน

 แกล้งตาล่า (ธารน้ำในล่องเขา) เป็นถ้ำจำศีล เรียกว่าถ้ำตาจั่ว

ศูนย์การเรียนรู้ สหกิจชุมชน

ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม การเกษตร (ป่าครอบครัว) งานฝีมือ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

วัดป่าภูน้อย

พระสายหลวงปู่มั่น ถ้ำสัมพันธ์ ก่อตั้งมาได้ประมาณ 50-60 ปี

หนองแวง

หนองแวงเป็นหนองน้ำไกล้กับชุมชน มีความสวยงามเนื่องจากมีบัวหลวงขึ้นทั่วหนองน้ำ และมีไม้โบราณ ซึ่งชาวบ้านได้นำขึ้นมาจากหนองแวงเป็นไม้ตะเคียน โดยชาวบ้านเชื่อว่าถ้าหาใครนำไม้ตะเคียนไปเป็นทรัพย์สินของตัวเองจะต้องนำไม้ตะเคียนนั้นกลับมาไว้ที่จุดเดิม

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

สักการะย่าเติ่ง

ไหว้ศาลปู่ตา

เข้าที่พักโฮมสเตย์ มีจพนวนทั้งหมด 25 หลัง

โปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน

1. ไหว้ศาลปู่ตา เยี่ยมชมวัดบ้านนางเติ่ง
2. ไหว้ย่าเติ่ง วัดป่าภูน้อย
3. กราบสักการะหลวงพ่อโตโคตะมะ
4. ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มแม่บ้านทอผ้าย้อมครามบ้านนางเติ่งสามัคคี อาทิ ผ้าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าคราม ผ้าพันคอ เสื้อปัก
5. พักโฮมสเตย์