หมู่บ้านกุดจิก

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านกุดจิก

ผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน

ข้าวฮาง ข้าวแต๋น ผ้าขาวม้า ผ้าคราม เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า พวงกุญแจ หมอน ผ้าเช็ดมือ และของที่ระลึกอีกมากมาย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านกุดจิก

หมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน ที่มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้แก่
ข้าวฮางเอก เป็นอาชีพของคนในชุมชนและเป็นอาหารขึ้นชื่อที่รสชาดดี อร่อย และยังมีคุณประโยชน์ หลากหลาย ซึ่งวัตถุดิบหาได้จากแหล่งในชุมชนมาแปรรูปอีกด้วย
ผ้าขาวม้าทอมือ ผ้าคราม ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน ผ่านการคิด สร้างสรรค์ จนนําไปสู่การผลิตสินค้าชุมชนต่างๆ เช่น เสื้อผ้าสําเร็จรูป กระเป๋าใส่ดินสอ ปากก กระเป๋า อเนกประสงค์ พวงกุญแจ หมอนรองคอ ผ้าเช็ดมือ และอื่นๆ อีกมากมาย
น้ำปลาร้า สูตรสมุนไพรพิเศษจากเซฟประจำท้องถิ่น
งานจักสาน สินค้าอนุรักษ์ภูมิปัญญาอีกหนึ่งอย่างของชาวบ้านกุดจิก
ของฝากที่ระลึก ซึ่งจะมีพวงกุญแจ เสื้อ กระเป๋า ของประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ซึ่งทุกกลุ่มสามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาด โดยมีช่องทางการตลาด คือ จําหน่ายในแหล่ง เลิต การจัดแสดงและจําหน่ายที่ทางราชการจัดภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด ฝากตามแหล่งจําหน่ายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและการขายผ่าน Facebook

24/10/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านกุดจิก

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านกุดจ […]
24/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกุดจิก

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
24/10/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านกุดจิก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]