สกนนคร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตําบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์ เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น

ความเป็นมาในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ภายหลังจากการสรงน้ำศพพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ ขอให้ทุกคนได้สามัคคีกัน อย่าให้เกิดความแตกแยกและขอให้ยึดมั่นในคำสอนของท่านไว้ให้มั่นคง ขอให้เก็บอัฐิของท่านพระอาจารย์ไว้แห่งเดียวกัน เครื่องอัฐบริขารของท่านอาจารย์ ถ้าสามารถเก็บรวมรักษาไว้เป็นที่เดียวกันก็จะดี

ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้น พระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กําเนิดในสกุลสุวรรณรงค์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ที่ตําบลบ้านม่วงไข่ อําเภอ พรรณานิคม และได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 19 ปี ณ วัดโพนทอง จนอายุครบ 20 ปี จึงอุปสมบทในพุทธ ศาสนาฝ่ายมหานิกาย ต่อมาได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ ติดตามพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ความเป็นมาเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ในคืนวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2520 พระอาจารย์ฝั้น ได้มรณภาพที่วัดป่าอุดมสมพร รวมอายุได้ 78 ปี และหลังจากพระราชทานเพลิงศพท่านเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2521 ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสได้มีการประชุมปรึกษาจะสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นเครื่องระลึกถึงพระอาจารย์ฝั้น ผู้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ตรงบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพของท่าน

กุฏิหลวงปู่ฝั้น เป็นกุฏิไม้หลังเดิมที่หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้จำพรรษา ด้านล่างของกุฏิหลวงปู่ฝั้น มีรูปหล่อหลวงปู่ฝั้นประดิษฐานอยู่

ฝั่งตรงข้ามของวัดป่าอุดมสมพรจะตลาดชนบท รพช. ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อของฝาก

 

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

ตามทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี) และเลี้ยวขวาผ่านตัวอําเภอพรรณานิคมไปประมาณ 2 กิโลเมตร

เปิดวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

08/10/2018

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจา […]
08/10/2018

พระราชตําหนักภูพานราชนิเวศน์

พระราชตําหนักภูพานราชนิเวศ […]
08/10/2018

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 21-24 ตุลาคม 2561

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ป […]
05/10/2018

น้ำตกคำหอม

น้ำตกคำหอม น้ำตกคำหอมมีต้น […]
05/10/2018

วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น ตำบล ดงมะไฟ อ […]
05/10/2018

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อั […]
04/10/2018

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธา […]
04/10/2018

วัดถ้ำพวง ศาสนสถานสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

วัดถ้ำพวง ศาสนสถานสังเวชนี […]
02/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวโนนจำปา

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท […]
02/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวดงคำโพธิ์

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท […]
02/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านโนนสุวรรณ

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน […]
02/10/2018

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชม : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชม […]