วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีรอยพระพุทธบาทที่มีน้ำไหลออกจากถ้ำเล็กๆ ไหลลงมาผ่านรอยพระบาท น้ำจะไหลตลอดทั้งปี เป็นรอยพระบาทหมู่ทับซ้อนกัน บางรอยก็ชัดเห็นเป็นนิ้วชัดบ้างไม่ชัดบ้าง เมื่อปี.2547 พระอ.บุญมี เขมธัมโม.เดินธุดงค์มาพบเจอรอยพระพุทธบาท จึงตั้งสำนักขึ้นชื่อวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์

รอยพระพุทธบาท

การเดินทาง

19/12/2018

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ วัดพ […]