ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยบาง

1.  ผ้าขาวม้า
2. ผ้าลายสี่เขา
3. ผ้าสไบลายเม็ดหวาย
4. เสื่อพับ (250บาท)
5. แชมพูน้ำยาล้างจาน (มะกรูดมะนาว อัญชัน)
6. สเปรย์กันยุง
7. ลูกประคบ (300 บาท)
8. น้ำมันไพร
9. กระเป๋าผ้า
10. พวงกุญแจ (35 บาท)
11. ยาหม่องน้ำมันตะไคร้หอม
12. กระติบข้าว
13. หวายสด
14. ชุดภูไท
15. กะหยั่ง
16. ผ้าลายเกล็ดเต่า
17. หวายดอง
18. พวงกุญแจเม็ดหวาย

19/12/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยบาง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยบาง […]
25/10/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านน้ำพุ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านน้ำพ […]
24/10/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองครอง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองครอง […]
22/10/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านบ่อแกน้อย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านบ่อแ […]
18/10/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบึงโนใน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบึงโนใน […]