บ้านหนองแข้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านห้วยบาง

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บรรพบุรุษชาวบ้านห้วยบาง เป็นชาวภูไท เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านภูและต่อมาได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนาเหล่า โดยชาวภูไทบ้านห้วยบางเดิมไม่รู้จักการทำนา จึงอาศัยอยู่ตามเนินหรือไหล่เขาโดยปลูกข้าวไร่ พริก ฝ้าย ต่อมาเริ่มรู้จักการทำนาจึงย้ายที่มาบริเวณที่ลุ่ม และลำห้วยไหลผ่าน เรียกว่า ห้วยบาง เพราะมีต้นกำเนิดมาจากภูเขาที่มีถ้ำพระบางอยู่ และกลายเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านห้วยบาง

สภาพทั่วไป

ชาวบ้านห้วยบางส่วนใหญ่เป็นชาวภูไท มีอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำสวนยาง ทำสวนหลาย ในชุมชนมีแหล่งน้ำสำคัญคือ หนองหัวช้าง ซึ่งเคยคนทำช้างมาเลี้ยงที่บริเวณหนองน้ำแห่งนั้น และช้างตาย ณ หนองน้ำแห่งนี้ประกอบกับลักษณะหนองน้ำคล้ายหัวช้าง จึงกลายเป็นที่มาของชื่อหนองหัวช้าง

เบอร์ติดต่อ

คุณรุ่งโรจน์ นันทราช 087-874-1061
คุณอัญชลิตา มงคลรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คุณอรวรรณ สุทธิวาสน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คุณสัมผัส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 086-631-8114

การเดินทาง

19/12/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านห้วยบาง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านห […]
01/10/2018

วัดป่าสุทธาวาส

วัดป่าสุทธาวาส-พิพิธภัณฑ์พ […]
27/09/2018

อาหารพื้นถิ่นบ้านหนองแข้

อาหารพื้นถิ่นบ้านหนองแข้ อ […]
22/09/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองแข้

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองแข้ […]
22/09/2018

ประเพณีวัฒนธรรมบ้านหนองแข้

ประเพณีวัฒนธรรมบ้านหนองแข้ […]
22/09/2018

แหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองแข้

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิ […]
22/09/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองแข้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]