บ้านสวนสวรรค์

บรรจุภัณฑ์บ้านสวนสวรรค์ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แนวคิดในการออกแบบ :

ชาวบ้านรู้สึกได้ว่า ควายที่อยู่ในหมู่บ้านมีความสุขและยิ้มตลอดเวลา

บรรจุภัณฑ์ บ้านสวนสวรรค์ ประกอบด้วย รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ไม้กวาด..ีหมู

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ดีไซน์ให้มีความร่วมสมัย สวยงสาม น่าซื้อ มากกว่าไม้กวาดธรรมดาทั่วไป

2.กล้วยเฟรนฟราย

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มและดูร่วมสมัยน่าซื้อฝากอีกทั้งยังต้องการยืดอายุการเก็บรักษา

3.ปลาร้าบอง

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการให้สินค้ามีมูลค่เพิ่มและดูร่วมสมัยน่าซื้อฝากและสื่อถึงอัตลักษณ์ชุมชน

4.ไข่เค็ม

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มและดูร่วมสมัยน่าซื้อฝาก

 

5.ไข่เยี่ยวม้า

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มและดูร่วมสมัยน่าซื้อฝาก

6.เสื่อไหลทอมือ

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มและดูร่วมสมัยน่าซื้อฝาก

7.ถุงเชือกถัก

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มและดูร่วมสมัยน่าซื้อฝาก

8.กระติ๊บ

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มและดูร่วมสมัยน่าซื้อฝาก

9.น้ำหมากเม่า

แนวคิดในการออกแบบ : ผู้ประกอบการต้องการโลโก้ที่สร้างการจดจำได้ง่ายบวกกับชื่อผู้ประกอบการ ต้องการให้ฉลากผลิตภัณฑ์

ดูร่วมสมัยไปพร้อมๆกับโลโก้ที่ออกแบบใหม่โดยยังคงเน้นตัวผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนเหมือนเดิม

10.ไวน์หมากเม่า

แนวคิดในการออกแบบ : ผู้ประกอบการต้องการโลโก้ที่สร้างการจดจำได้ง่ายบวกกับชื่อผู้ประกอบการ ต้องการให้ฉลาก

ผลิตภัณฑ์ดูร่วมสมัยไปพร้อมๆกับโลโก้ที่ออกแบบใหม่โดยยังคงเน้นตัวผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนเหมือน

เดิม

06/12/2018

บรรจุภัณฑ์บ้านสวนสวรรค์

บรรจุภัณฑ์บ้านสวนสวรรค์ อำ […]