บ้านบ่อแกน้อย

อาหารพื้นถิ่น บ้านบ่อแกน้อย

เมนูอาหารท้องถิ่น บริการนักท่องเที่ยว

บ้านบ่อแกน้อย เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตที่ยังคงแบบสมัยเก่า อยู่กินกับธรรมชาติในเขตภูเขาภูผา เหล็กซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้กับชุมชน จึงทําให้เป็น Super Market ของคนในชุมชน ดังนั้นเมนูอาหารของชุมชนจึง เป็นอาหารพื้นบ้าน มีความหลากหลายตามฤดูกาล และวัตถุดิบที่นํามาทําอาหารก็ สด สะอาด ปลอดภัย เพราะ สามารถหาได้จากธรรมชาติจึงปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ ตัวอย่างอาหารพื้นบ้านที่น่าสนใจ คือ

ประเภทอาหาร

แกงหน่อไม้ไร่
แกงไข่ผำ (ไข่น้ำ)
แกงหวายใส่ไก่
ต้มไก่บ้านใบชะมวง
นึ่งปลาห่อใบเตยสมุนไพร

ประเภทของหวาน

ขนมเทียน (ห่อหมก)
ขนมชั้น
ขนมถั่วแปบ

22/10/2018

อาหารพื้นถิ่นบ้านบ่อแกน้อย

อาหารพื้นถิ่น บ้านบ่อแกน้อ […]