บ้านนางเติ่งOTOP

บรรจุภัณฑ์บ้านนางเติ่ง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แนวคิดในการออกแบบ :

ทางผู้ประกอบการต้องการโลโก้แยกออกมาจาก ไท เทิง ภู โดยใช้ชื่อ นางเติ่ง ซึ่งเป็นสตรีผู้ก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้

บรรจุภัณฑ์ บ้านนางเติ่ง ประกอบด้วย รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ผ้าฝ้ายย้อมคราม

แนวคิดในการออกแบบ : ในส่วนของโลโก้ทางบ้านนางเติ่งสามัคคีนั้นมีอยู่แล้วและมีจุดประสงค์จะทำสินค้าภายใต้ตราสินค้านี้ซึ่ง

ใช้ชื่อว่าไทเทิงภู มีลักษณะรูป แมงคาม หรือ ด้วงกว่าง

2.ผ้าซิ่นผ้าถุง

แนวคิดในการออกแบบ : ผลิตภัณณ์บ้านนางเติ่งจะเน้นการใช้เส้นใยวิธีการและสีจากวัสดุธรรมชาติ ในตัวบรรจุภัณฑ์ส่วนหนึ่งจึงถูกออกแบบให้มีลวดลายของใบไม้ซึ่งก็คือใบครามมาเป็นองค์ประกอบหลักอีกส่วนหนึ่งจะมีการใช้ลวดลายของผ้าทอแบบมัดหมี่มาเป็นองค์ประกอบเพื่อสื่อถึงเทคนิคการทอที่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมา

3.ผ้าคลุมไหล่

แนวคิดในการออกแบบ : ผลิตภัณณ์บ้านนางเติ่งจะเน้นการใช้เส้นใยวิธีการและสีจากวัสดุธรรมชาติ ในตัวบรรจุภัณฑ์ส่วนหนึ่งจึงถูกออกแบบให้มีลวดลายของใบไม้ซึ่งก็คือใบครามมาเป็นองค์ประกอบหลักอีกส่วนหนึ่งจะมีการใช้ลวดลายของผ้าทอแบบมัดหมี่มาเป็นองค์ประกอบเพื่อสื่อถึงเทคนิคการทอที่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมา

4.ผ้าพันคอ

แนวคิดในการออกแบบ : ในบางผลิตภัณฑ์จะมีการใช้ลวดลายแมงคามมาประกอบในบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสรอมการจำจดโลโก้

5.เสื้อย้อมคราม

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการสื่อให้เห็นความเป็นธรรมชาติของตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ล้อกับตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นใยและสีที่มาจากธรรมาชาติ ทำให้สินค้าดูพรี่เมี่ยมและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก

6.กระเป๋าเป้

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการสื่อให้เห็นความเป็นธรรมชาติของตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ล้อกับตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นใยและสีที่มาจากธรรมาชาติ ทำให้สินค้าดูพรี่เมี่ยมและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก

7.กระเป๋าหิ้ว

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการสื่อให้เห็นความเป็นธรรมชาติของตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ล้อกับตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นใยและสีที่มาจากธรรมาชาติ ทำให้สินค้าดูพรี่เมี่ยมและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก

8.กระเป๋าสตางค์

    แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการสื่อให้เห็นความเป็นธรรมชาติของตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ล้อกับตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นใยและสีที่มา

จากธรรมาชาติ ทำให้สินค้าดูพรี่เมี่ยมและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก

9.กิ๊บและยาง มัดผม

แนวคิดในการออกแบบ : รูปร่างของป้ายห้อยถูกออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายกระสวยเพื่อเน้นให้รู้สึกถึงความเป็นผ้าทอมือ

10.หมวกผ้าคราม

แนวคิดในการออกแบบ : ต้องการสื่อให้เห็นความเป็นธรรมชาติของตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ล้อกับตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นใยและสีที่

มาจากธรรมาชาติ ทำให้สินค้าดูพรี่เมี่ยมและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก

12/12/2018

บรรจุภัณฑ์บ้านนางเติ่ง

บรรจุภัณฑ์บ้านนางเติ่ง อำเ […]