บ้านท่าวัดเหนือ

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวท่าวัดเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

มีพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปศิลปะท้องถิ่นโบราณอยู่ในโบสถ์ นั่งเรือชมวัดมหาพรหมโพธิ วัดกลางศรีเชียงใหม่ ประตูน้ำสุรัสวัสดิ์ เกาะดอนสวรรค์

ผู้ใหญ่สุภาพ ฮมดาราช เบอร์ติดต่อ 085-7463019

แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือของบ้านท่าวัดเหนือ

 

เกาะดอนสวรรค์

วัดกลางศรีเชียงใหม่

วัดมหาพรหมโพธิ

30/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวท่าวัดเหนือ

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมก […]
29/10/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านท่าวัดเหนือ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านท่าว […]
17/10/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านท่าวัดเหนือ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]