บ้านกุดเรือน้อย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านกุดเรือน้อย

หมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ที่มีรูปแบบ มีมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้แก่
1.ผ้าย้อมคราม เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เช่น เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
2.งานฝีมือพื้นบ้าน เช่น จักสาน

 

20/12/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านกุดเรือน้อย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านกุดเ […]
20/12/2018

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านกุดเรือน้อย

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านกุดเร […]
20/12/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวหมู่บ้านกุดเรือน้อย

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท […]
05/11/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านกุดเรือน้อย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]