เส้นทางท่องเที่ยว 1 Highlight สกลนคร

เส้นทางท่องเที่ยว 2 กราบขอพรเกจิดัง

เส้นทางท่องเที่ยว 3 เสริมพลังบนยอดภู

เส้นทางท่องเที่ยว 4 ไปเรียนรู้ผ้าย้อมคราม

เส้นทางท่องเที่ยว 5 ติดตามรอยวัฒนธรรม

เส้นทางท่องเที่ยว 6 ชมเลิศล้ำประเพณี (แห่ดาวคริสต์มาส)

เส้นทางท่องเที่ยว 6 ชมเลิศล้ำประเพณี (แห่ปราสาทผึ้ง)

เส้นทางท่องเที่ยว 7 ชิมของดีประจำเมือง

เส้นทางท่องเที่ยว 8 เยือนลือเลื่ององค์พระธาตุ

เส้นทางท่องเที่ยว 9 ชมธรรมชาติอันงดงาม

เส้นทางท่องเที่ยว 10 เดินตามบาทองค์ภูมิพล