18-อำเภออากาศอำนวย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านสามัคคีพัฒนา

บ้านสามัคคี เดิมทีคือบ้านถ้ำเต่าพื้นที่ตั้งแต่ดั้งเดิมได้อพยพมาจาก อำเภอเสนาคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อประมาณ ๑๓๐ ปีที่แล้ว ต่อมาหมู่บ้านมีประชากรเพิ่มขึ้น จึงได้ขอแยกออกจากหมู่บ้านถ้ำเต่า เพื่อความสะดวกในการปกครอง และเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านสามัคคี” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ ปัจจุบัน มีนายวิกุล แก้วฝ่าย เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ที่ตั้ง / อาณาเขต

บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากอำเภออากาศอำนวย ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศเหนือจรดบ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้จรดบ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออกจรดบ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตกจรดบ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลด้านประชากร

บ้านสามัคคี มีจำนวนประชากรทั้งหมด 617 คน แยกเป็นชาย 306 คน เป็นหญิง 311 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 147 ครัวเรือน

การเดินทาง

บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากอำเภออากาศอำนวย ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร

 

07/01/2019

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านสามัคคีพัฒนา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ […]
27/12/2018

หอปู่ตา อ.อากาศอำนวย

หอปู่ตา อ.อากาศอำนวย   […]
26/12/2018

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย วัดน […]
16/10/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสามัคคีพัฒนา (บ้านถ้ำเต่า)

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสามัคคีพ […]
02/10/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวโนนจำปา

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท […]