praphan

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านโคกหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

1. วัดป่าบ๋าบิ้ง
2. วัดป่าบ้านโคกหลวง (มีไก่ป่า)

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน

1. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
2. ปราสาทขอมบ้านพันนา
3. บ้านบึงโนใน

 

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

1. ดูหมูป่า
2. หมูแพนด้า
3. ชมไก่ป่า
4. ศึกษาธรรมชาติ

 

โปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน

โฮมสเตย์ 10 หลัง พักได้หลังละประมาณ 10 คน มีอาหารเช้า

14/12/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านโคกหลวง

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท […]
14/12/2018

ข้อมูลเบื้องต้นหมู่บ้านโคกหลวง

ข้อมูลเบื้องต้นหมู่บ้านโคก […]
14/12/2018

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกหลวง

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1.ผ้าครามลา […]
14/12/2018

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านโคกสามัคคี

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านโคกสา […]
14/12/2018

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวหมู่บ้านโคกสามัคคี

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท […]
13/12/2018

ผลิตภัณฑ์บ้านโคกสามัคคี

ผลิตภัณฑ์บ้านโคกสามัคคี ๑. […]
13/12/2018

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านโคกสามัคคี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านโ […]
07/12/2018

วิดิโอ10 เส้นทางการท่องเที่ยว

07/12/2018

วิดิโอ บ้านหนองคลอง

07/12/2018

วิดิโอ บ้านคำข่า

07/12/2018

วิดิโอ บ้านแพด

07/12/2018

วิดิโอ ถ้ำเต่าโนนจำปาสามัคคี