เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร

เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร

สกลนคร

เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่งแหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตํานานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอํานาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่อ อิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของ อาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อ มาอยู่ในความปกครองของไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อ จากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร” ในปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐาน

 

การเดินทาง

รถยนต์

สกลนครอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กม. ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวเข้าอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ไปจนถึงบ้านท่าพระ แล้วเลี้ยว ขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 213 เข้าสู่จังหวัดสกลนคร

รถโดยสารประจําทาง

บริษัท ขนส่ง จํากัด และบริษัทเอกชน มีรถประจําทางไป จังหวัดสกลนครทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-9360657, 02-9361880, 02-9362852-66 www.transport.co.th, บริษัทขนส่ง 99 โทร. 042-714954 และที่ทําการขนส่งจังหวัดสกลนคร โทร. 042-712860

รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลําโพงไปลงที่ จังหวัดอุดรธานีทุกวัน แล้วเดินทางต่อไปโดยรถประจําทางไปจังหวัดสกลนครอีกประมาณ 160 กม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟหัวลําโพง โทร. 1690, 02-2204334, 02-2204444 www.railway.co.th

เครื่องบิน

บริษัท สกายเอเชีย จํากัด (นกแอร์) มีบริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไป จังหวัดสกลนครทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสํารองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-7284533

นกแอร์ สนามบินสกลนคร โทร. 042-732555

แผนที่จังหวัดสกลนคร คลิกเพื่อเข้าดู Google Map