แนะนำ10 เส้นทางท่องเที่ยวเด่นภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร

แนะนำ10 เส้นทางท่องเที่ยวเด่นภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร

แนะนำ 10 เส้นทางท่องเที่ยวเด่นภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร

“พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม” เป็นคำขวัญประจำจังหวัดสกลนครที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองสกลนคร ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนครที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวชุมชนที่ผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ ประสิทธิภาพในการแข่งขัน และนำความสุขมาสู่คนในชุมชน รวมทั้งให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริงจึงได้ร้อยเรียง 10 เส้นทางท่องเที่ยว ได้แก่ Highlightสกลนคร กราบขอพรเกจิดัง เสริมพลังบนยอดภู ไปเรียนรู้ผ้าย้อมคราม ติดตามรอยวัฒนธรรม ชมเลิศล้ำประเพณี ชิมของดีประจำเมือง เยือนลือเลื่ององค์พระธาตุ ชมธรรมชาติอันงดงาม เดินตามบาทองค์ภูมิพล ซึ่งสอดคล้องตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดสกลนครทั้งในด้านของสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเกิดความประทับใจและกลับมาเยือนอีกในอนาคต รวมทั้งบอกเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ความประทับใจที่ได้รับไปยังผู้อื่นเพื่อเชิญชวนให้มาเยี่ยมเยือนเมืองสกลนคร

เส้นทาง Highlightสกลนคร ได้รวบรวมทั้งร้านอาหารดัง สถานที่ท่องเที่ยวเด่น อาทิเช่น พระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส พระธาตุนารายณ์เจงเวง พญาเต่างอย วัดถ้ำผาแด่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งหมู่บ้านที่โดดเด่นมาแนะนำเพื่อให้นักท่องท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาไปเยี่ยมชมได้ครบเพียง 2 วัน 1 คืน เส้นทางกราบขอพรเกจิดังได้รวบรวมสถานที่สำคัญซึ่งผูกพันกับพระสงฆ์คู่เมืองของสกลนครไม่ว่าจะเป็น หลวงปู่มั่น หลวงปู่หลุย พระอาจารย์ฝั้น หลวงปู่เทสก์ และพระอาจารย์วัน อุตตโม ขณะที่เส้นทางเยือนลือเลื่ององค์พระธาตุได้แนะนำ 5 พระธาตุเด่นที่ควรไปสักการะเมื่อมาเยือนสกลนครได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุดุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก และพระธาตุศรีมงคล ติดตามรอยวัฒนธรรม และชมเลิศล้ำประเพณีเป็นเส้นทางที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมอันโดดเด่นของสกลนคร เช่น ภูไท ไทโส้ และเยี่ยมชมประเพณีอันลือเลื่องอย่างการแห่ปราสาทผึ้ง งานแห่ดาวคริสต์มาสของชาวชุมชนท่าแร่ เสริมพลังบนยอดภูและชมธรรมชาติอันงดงามแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสและดูดดื่มกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ส่วนไปเรียนรู้ผ้าย้อมครามและชิมของดีประจำเมืองเป็นเส้นทางที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวไปเลือกชม ชิม และซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่นของสกลนครทั้ง โค ข้าว เม่า คราม และเดินตามบาทองค์ภูมิพลเป็นเส้นทางแนะนำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้และรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ยังคงสถิตในดวงใจของชาวไทย จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมเมืองสกลนครที่มีของดีรอต้อนรับอยู่มากมายและมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของสกลนครให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง