ร้านปิ๊ดปี้ปิ๊ดหมูกระทะ

ร้านปิ๊ดปี้ปิ๊ดหมูกระทะ

ร้านปิ๊ดปี้ปิ๊ด ร้านเนื้อ​ย่าง​หมูกระทะ​และปิ้งย่างทะเลบุปเฟ่เพื่อชีวิต ราค่าหัว 179 บาท ราคานี้จะรวมเครื่องดื่ม ฟรี น้ำแข็ง น้ำ น้ำอัดลม

ตั้งอยู่ ถนนรัฐบำรุง ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

การเดินทาง