แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านแพด

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชม : บ้านแพด

บ้านแพด อำเภอคำตากล้าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีพุทธ โดยเฉพาะงานประเพณีงานบุญข้าวประดับดิน จะเป็นวันที่ชาวบ้านมาทำบุญตักบาตรแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีวัดนิพเพธพลาราม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ภายในวัดมีต้นโพธิ์ที่นำหน่อ มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศอินเดียมาปลูก สถานที่ท่องเที่ยวมีหนองน้ำนิพเพธ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งน้ำให้ชาวบ้าน และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในหมู่บ้าน และมีการแสดงวัฒนธรรมจากเยาวชนในหมู่บ้านชื่อว่าฟ้อนชวนบ่าวเที่ยวสกล

ส่วนกลุ่มแม่บ้านก็จะมีการรำเป็นฝ้ายซึ่งประยุกท่ารำมาจาก วิถีชีวิตการทำฝ้ายของคนในหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์เด่นก็คือผ้าฝ้ายทอมือ และเครื่องจักสาน มีต้นหมอน้อยหรือหมาน้อยซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านจะนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดลักษณะเมื่อทำออกมาแล้วจะเหมือนวุ้น นอกจากหมอน้อยแล้วยังมีอาหารพื้นถิ่นมากมายหลายอย่าง ชิม ที่บ้านแพด มีสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือต้นมะม่วงไข่ 4 ต้น อายุกว่า 100 ปีปลูกเรียงกันซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าใครได้กินลูก มะม่วงจาก 4 ต้นนี้จะอายุยืนยาวเหมือนต้นมะม่วง