แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมบ้านตาล

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
พระธาตุเจดีย์ศรีมงคล
วัดศรีสะเกษ (จุดเช็คอิน)

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชุมชน
ที่ท่องเที่ยวบ้านบึงโนใน

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน
ธันวาคม เล่นว่าว
สปาบ้านทุ่ง
พิณแคนอีสาน
ลองแพห้วยสงคราม – บ่อประทาย