แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านน้ำพุ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แปลงผักลอยน้ำ

บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว เแปลงผักลอยน้ำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาธรรมชาติ
แปลงผักลอยน้ำเกิดจากการแก้ไขปัญหาของวัชพืชในหนองหาร วัชพืชเหล่านี้นอกจากจะสร้างปัญหาในเรื่องของการสัญจรทางน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ผู้ใหญ่บ้านของชุนบ้านน้ำพุจึงได้นำความรู้ในเรื่องการปลูกผักลอยน้ำมาปรับใช้กับพื้นที่โดยรอบบึงหนองหาร ซึ่งแปลงผักที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่พื้นดินที่ทำยกร่อง แต่เป็นวัชพืชต่างๆ ที่รวมตัวกันจนอัดแน่นชาวบ้านจะเรียกว่าสนม หรือว่าสนุน ซึ่งวิธีการนำเจ้าสนุนเหล่านี้มาใช้จะต้องเลือกที่มีขนาดค่อนข้างหนาส่วนวิธีทดสอบว่าหนาขนาดไหนก็ต้องทดสอบโดยการให้คนขึ้นไปเดิน หลังจากที่ทดสอบเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะทำการเลื่อยออกมาให้มีลักษณะ ขนาด และรูปร่างคล้ายแปลงผัก ซึ่งวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำจากวัชพืชนี้ ไม่ได้มีอยู่แค่ในชุมชนบ้านน้ำพุเท่านั้นแต่ว่ายังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

สะพานทางเดินศึกษาป่าบุ่งป่าทาม

สะพานทอดยาวลงหนองหาร ความยาว 200 เมตร เป็นจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเล่นกินลม ชมธรรมชาติ ตามทางเดินของสะพานมีแผ่นป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในระบบนิเวศหนองหหาร

 

พระนาคปรก

น้ำพุธรรมชาติและรอยพระพุทธบาทจำลอง

ศาลปู่ตา

ชาวบ้านน้ำพุให้ความเคารพนับถือปู่ตาเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าปู่ตาเป็นผู้ปกปักรักษาให้ชาวบ้าอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัย

รูปูแดง

ปูแดงอาศัยอยู่บริเวณดอนปู่ตา ชาวบ้านที่นี่อนุรักษ์ปูแดงและปูแดงก็เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านน้ำพุ

โฮมสเตย์

3 วัน 2 คืน บ้านน้ำพุ

วันที่ 1

เวลา กิจกรรม
08.00 น. ต้อนรับคณะทัวร์ ที่หนองขี้เห็น ดื่มน้ำ เข้าพักผ่อน เข้าห้องน้ำ
08.30 น. กราบพระที่วัด ดอกไม้ ธูป เทียน (20 บาท)
09.00 น. พาไปไหว้ศาลเจ้าปู่ ดอกไม้ ธูป เทียน (อย่างต่ำ 20 บาท หรือแล้วแต่ศัทธา)
09.30 น. พาขี่เรือเที่ยว ชมวิว ตกปลาเล่น (เช่าเรือลำละ 200 บาท)
12.00 น.  เที่ยงรับประทานอาหารที่หนองขี้เห็นร่วมกันกลับมากินข้าวเที่ยงที่หนองขี้เห็น
13.00 น. พาไปดู และหัดทำเอง แล้วแต่จะสนใจกลุ่มไหนกลับมากินข้าวเที่ยงที่หนองขี้เห็น
17.00 น. ห้าโมงเย็นกลับเข้าที่พัก อาบน้ำ อาบท่ากลับมากินข้าวเที่ยงที่หนองขี้เห็น
22.00 น. และส่งรวมตัวที่หนองขี้เห็น ชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ทานข้าวและร่วมกิจกรรมกลับมากินข้าวเที่ยงที่หนองขี้เห็น

 

วันที่ 2

เวลา กิจกรรม
06.30 น. 6 โมงเช้า ร่วมใส่บาตรที่วัด โดยเจ้าของโฮมสเตย์จัดขนมกับอาหารใส่บาตรให้
07.30 น. ทานข้าวต้มร่วมกันที่หนองขี้เห็น
08.30 น. รถนำเที่ยว พาไปดู และหัดทำ ในกลุ่มหัตถกรรมแต่ละจุด
12.00 น. เที่ยงรับประทานอาหารที่หนองขี้เห็นร่วมกัน
13.00 น. พาไปดู และหัดทำเอง แล้วแต่จะสนใจกลุ่มไหน
17.00 น. ห้าโมงเย็นกลับเข้าที่พัก อาบน้ำ อาบท่า
18.00 น. ส่งรวมตัวที่หนองขี้เห็น ชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ทานข้าวและร่วมกิจกรรม
22.00 น. ฟ้อนรำ แล้วส่งเข้าที่พัก หลับนอน

 

วันที่ 3

เวลา กิจกรรม
06.30 น. รวมตัวกันที่วัด ทำบุญตักบาตร เจ้าของโฮมสเตย์
08.00 น. ทานข้าวร่วมกับชาวบ้าน และเลือกซื้อสินค้าหรือของฝาก ตามเวลาสมควร

ส่งขึ้นรถ

ครึ่งวันที่บ้านน้ำพุ

เวลา กิจกรรม
13.00 น.  หนองขี้เห็น คือ จุดรวมตัว พักผ่อนดื่มน้ำ
14.00 น. ไหว้พระที่วัด และพาไปไหว้ปู่ตา (ขายธูปเทียนดอกไม้ แล้วแต่ศรัทธา)
14.30 น. พาขี่เรือชมทิวทัศน์ ดูภูเขา ดูน้ำ ป่าไม้ ดูธรรมชาติ หรือ ตกปลา

(เรือร่วมบริการ มีเสื้อชูชีพ ค่าเช่า 200 บาท)

15.30 น. พาไปดูสินค้าโอทอปในหมู่บ้าน แต่ละจุด

(ให้ผู้ที่มาดูงานซื้อสินค้าเอง แล้วแต่ความพอใจ)

16.30 น. ทานอาหาร ฟังดนตรีพื้นเมือง
18.00 น. แล้วส่งนักท่องเที่ยวกลับขึ้นรถ

 

โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน : บ้านน้ำพุบ้านน้ำพุ

บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว เแปลงผักลอยน้ำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาธรรมชาติบ้านน้ำพุมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งเป็นทางเดินสะพานไม้ทอดยาวลงไปในหนองหาร ยาว 200 เมตร ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ นอกจากนี้มีแปลงผักลอยน้ำที่ชาวบ้านเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยนำสว่างที่ขวางทางน้ำมารวบรวมทำให้เป็นแปลงปลูกผักซึ่งสามารถลอยน้ำได้ชุมชนแห่งนี้มีจุดเชื่อมชม OTOP ผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกลุ่มทอผ้า กลุ่มทำเครื่องจักรสาน กลุ่มทำเครื่องจักรสาน กลุ่มทำขนม จากวัตถุดิบที่สามารถพบหาได้ในหมู่บ้าน
มีอาหารพื้นถิ่นที่น่าสนใจ เช่น แกงหวายต้มไก่ บ้านมะขามอ่อน แกงหน่อไม้ และเมนูเด็ดคือ หนองหารคะนอง พร้อมชมการแสดง รำบายศรีจากเยาวชนในหมู่บ้าน และฟ้อนออนซอนสาวบ้านซ้ง โดยประยุกต์ท่ารำจากวิถีชีวิตของชาวบ้านน้ำพุ