อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

ครอบคลุมพื้นที่ในส่วนของอําเภอส่องดาว อําเภอวาริชภูมิ อําเภอนิคมน้ำอูน อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อําเภอสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และอําเภอสมเด็จ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ 261,875 ไร่

 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา ภูพาน ภูเขาที่สูงที่สุดคือ ภูอ่างสอ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ไผ่ หลายชนิด และสมุนไพรชนิดต่างๆ สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่ หมูป่า เก้ง กระจง นกชนิดต่างๆ แหล่ง ท่องเที่ยวบนยอดภูผาเหล็กโดยเฉพาะบริเวณหน้าผาต่างๆ หอส่องดาว สามารถใช้รถยนต์ขึ้นไป ตามถนน รพช. จากที่ทําการอุทยานฯ ถึงหอส่องดาวระยะทาง 5.5 ก.ม. และใช้เส้นทางเดินเท้า สู่จุดท่องเที่ยว

 

สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ผาสุริยันต์, ผาดงก่อ, ผาน้ำโจ้ก, ภาพเขียนก่อน ประวัติศาสตร์ผาผักหวาน, ลานอุษาสวรรค์, สุสานไดโนเสาร์, หอส่องดาว
ทางอุทยานฯ มีบริการบ้านพักและบริเวณกางเต็นท์สําหรับนักท่องเที่ยว สอบถามราย ละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก บ้านท่าวัด ตําบลปทุมวาปี อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทร. 042-703044, 042-726616

บ้านพัก

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

ตามทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี) จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 95 ให้เลี้ยวขวาไปตามถนน รพช. สายบ้านต้าย-ดอนส้มโฮง ถึงทางแยกบ้านโพนสว่าง หลักกิโลเมตร ที่ 17 ให้เลี้ยวขวาไปตามถนน รพช. สายบ้านโพนสว่าง-ภูผาเหล็ก อีก 6 กม. ก็จะถึงที่ทําการอุทยานฯ