อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านห้อยกอก

อาหาร

น้ำพริกจิ้งหรีด
แกงหน่อไม้ใส่ไก่
ไข่เจียวอัญชัญ
แกงบอนใส่ไข่มดแดง (อาหารตามฤดูกาล)
กล้วยถอดเสื้อ
จิ้งหรีดทอด