อาหาร
1.ยำไข่เค็มสมุนไพร
2.ป่นเห็ดฟาง
3.บัวลอยแตงไทย
4.ต้มไก่ใบมะขามอ่อน
5.ไข่มดแดง, ก้อยไข่มดแดง, หมกไข่มดแดง (ตามฤดูกาล)
6.เห็ดก่อ (สีแดง) แกงเห็ดก่อ
7.เห็ดระโงก (เหลือง) แกงเห็ดระโงก