อาหารพื้นถิ่นบ้านตาล

ปลาร้าบอง
แหนมเห็ด
ขนมนางเล็ด
ปลาแปรรูป