อาหารพื้นถิ่นบ้านคำข่า

วิถีชาวบ้านคําข่า ส่วนใหญ่นิยมรับประทาน ข้าวเหนียวเป็นหลัก ส่วนอาหารประจําถิ่นของชาวบ้าน ค้าข่า จะส่วนประกอบที่เป็นพืชผักที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่ปลูกลูกหรือเลี้ยงไว้เป็นอาหารเช่น หมู เห็ด เป็ด ไก่ ผลไม้ต่างๆ
สิ่งเหล่านี้สามารถนํามาประกอบอาหารได้ทั้งหมด เป็น วัสดุที่หาง่าย ราคาไม่แพง ชาวบ้านนิยมและเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจนกลายเป็นวัฒนธรรมการ รับประทานของชาวบ้านคําข่า อาหารที่ชาวบ้านคําข่านิยมจนขึ้นชื่อและ กลายเป็นอาหารประจําถิ่น ได้แก่

แกงไก่ใส่ข่าใส่หวาย
ซุปหน่อไม้ใส่งา
น้ำพริก/ผักลวก
กล้วยบวชชี
ตั๋วไก่ใส่ผักแพว
ก้อยหอยใส่หัวปลี
ซุปเห็ดใส่ถั่ว
บวชฟักทอง