อาหารพื้นถิ่นบ้านโนนหัวช้าง

 

อาหารพื้นถิ่นบ้านโนนหัวช้าง

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านโนนหัวช้าง มีเมนูอาหารท้องถิ่นเด็ดๆไว้บริการนักท่องเที่ยว ดังนี้

1. ซุปเม่น (ขนุน)

2.ทอดปลาพุงแตก

3.แกงหวาย

4.แกงผักหวาน

5.ไข่เจียว

6.ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ