อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านนาเชือก

อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านนาเชือก

เมนูอาหารท้องถิ่น บริการนักท่องเที่ยว

ปลา ไข่มดแดง แมงคับ เห็ด แมงแคง