อาหารพื้นถิ่นบ้านดงภูทอง

1.  แกงหวาย

2. ซุปหน่อไม้

3. ซุปขนุน

4. ก้อยไข่มดแดง

5. แกงขี้เหล็ก

6. แกงยอดเลา

7. แกงหอย

8. แกงเห็ด