อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านกุดเรือน้อย

1 ข้าวฮางงอก
2 แกงหน่อไม้
3 น้ำหมากค้อ
4 ขนมถั่วลิสง
5 แกงเห็ด
6 ก้อยหอย
7 ปูชุบแป้งทอด
8 ซุปเห็ดกระด้าง
9 ชุบใบมะม่วงอ่อน
10 ต้มยําปลาช่อน
11 ต้มไก่บ้านใส่ใบส้มใบหม่อน
12 ข้าวหัวหงอก
13 ข้าวหลาม
14 ข้าวเหลือง ข้าวแดง ข้าวดํา
15 แกงขี้เหล็กใส่หนังควาย
16 ข้าวจี่ข้าวหลาม