งานทำดอกไม้ ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

งานทำดอกไม้ ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม