การปักลายผ้าที่ใช้สำหรับทำชุดโขน ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

การปักลายผ้าที่ใช้สำหรับทำชุดโขน ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม