เจ้าปู่มเหสักข์

เจ้าปู่มเหสักข์ไว้เป็นจิตวิญญาณ  เชื่อมั่นว่าเจ้าปู่ฯ  นั้นท่านมีแต่ให้  ล้วนประสงค์ดี  ส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ลูกหลานเท่านั้น  ไม่เคยให้โทษให้ร้ายแก่ลูกหลานตลอดจนผู้คนทั่วไปเลย  ข่าวสารเรื่องบารมีและคุณูปการของเจ้าปู่มเหสักข์  นับวันยิ่งกว้างขวางออกไปเรื่อยๆ  ปัจจุบันพิธีกรรมบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ทั้งนี้ก็เนื่องจากความประสงค์ของผู้บนบานเองส่วนหนึ่ง  และมีการเอาแบบอย่างตามๆ  กัน  รวมทั้งความเห็นต่างของผู้คนอีกส่วนหนึ่ง

ได้กล่าวมาแล้วว่ามีการสร้าง  ขนาด 4 × 8 เมตร  กลางชุมชนเมืองวาริชภูมิ เมื่อปี  พ.ศ.2520  ครั้นเวลาผ่านมาถึงปัจจุบัน  ศาลเจ้าปู่ฯได้ทรุดโทรมลง  อนึ่งเนื่องจากมีการถมดินในบริเวณให้สูงขึ้น  ตัวศาลจึงดูต่ำลงมาก  ไม่สมกับเป็นสถานที่สถิตของเจ้าปู่ฯ  ซึ่งผู้คนเคารพ  บูชา  ศรัทธา  ยึดมั่นเป็นจิตวิญญาณ  ชุมชนและเทศบาลจึงพร้อมกันจัดสร้างศาลเจ้าปู่ฯหลังใหม่ขึ้น  ในบริเวณเดียวกันกับศาลหลังเดิมด้วยเงินทุน  4,750,000  บาท  เป็นอาคารหินอ่อนแบบจัตุรมุขทรงสูง  สวยงามมาก  โดยสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนมีนาคม 2552

วันคารวะเจ้าปู่มเหสักข์

ถือว่าเป็นวันคนภูไทคืนสู่เหย้า  ซึ่งเป็นวันจักรีเป็นวันหยุดราชการ  จึงมีผู้มาร่วมงานมากขึ้น  ลูกหลานภูไทต่างถิ่นห่างไกลต่างก็มุ่งกลับบ้านเพื่อกราบพ่อแม่ ญาติมิตร เพื่อนฝูง  เพราะหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  ตอนเช้ามีการถวายสำรับอาหารนานาชนิด  ที่ปรุงจากเนื้อวัวทั้งกลม  กลางวันมีการบูชาดอกไม้ธูปเทียน  มาลัย  กราบเจ้าปู่ฯ  บูชาของขลัง  ของที่ระลึก และงานผ้าป่าเจ้าปู่ฯ  ท่ามกลางบรรยากาศเสียงดนตรี  ร้องรำ  หมอลำขับกล่อมทั้งวัน  ตอนเย็นมีการร่วมพาแลง  ฟ้อนภูไทถวายเจ้าปู่ฯ  พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนแขกเหรื่อผู้มาร่วมงาน  ฟ้อนบายศรีเชิญขวัญ  มีดนตรีภูไท  ดนตรีร่วมสมัย  ร้องรำสนุกสนานร่วมกัน  จุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองงาน

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

เดินทางมาที่ตำบล วาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิ สกลนคร 47150