วัดดอยธรรมเจดีย์

ประวัติความเป็นมา

วัดดอยธรรมเจดีย์ บ้านนาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร แต่เดิมเคยเป็นถ้ำเสือบนเทือกเขาภูพาน มีความสงบวิเวกดี ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ได้มาปักกลดที่ปากถ้ำเสือนี้ แล้วปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเสือที่เคยอาศัยอยู่ ณ ถ้ำแห่งนี้ ต้องหลีกทางให้ท่านอยู่ปฏิบัติเพราะสู้เมตตาธรรมของท่านไม่ได้ ต่อมาหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ก็ได้สร้างเป็นวัดขึ้นมาและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ปัจจุบันมีหลวงพ่อแบน ธนากโร เป็นเจ้าอาวาส ในคราวที่องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เดินทางมาที่วัดแห่งนี้พร้อมกับพระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) แห่งวัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้น ได้ตั้งชื่อวัดโดยเอานามพระอุปัชฌาย์ขององค์ท่านมาตั้งเป็นชื่อ วัดแห่งนี้จึงมีนามว่า “วัดดอยธรรมเจดีย์” มาจนกระทั่งทุกวันนี้

วัดตั้งอยู่ในเขตอำเภอโคกศรีสุพรรณ ออกจากตัวเมืองสกลนครไปเส้นทางสายอำเภอนาแก ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอโคกศรีสุพรรณ เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร วัดมีเนื้อที่ 900 ไร่ เป็นป่าโปร่งบนภูเขาหิน สงบร่มรื่น หน้าร้อนค่อนข้างร้อนมากๆ อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ซึ่งที่น่าจะดีมากๆ คือช่วงหน้าฝนหรือช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะมีลำธารน้ำไหล บรรยากาศสัปปายะ สงบร่มรื่นมาก หน้าหนาวก็จะหนาวมากแบบภาคอีสานตอนบน เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนาเป็นยิ่งนัก

วัดดอยธรรมเจดีย์ เป็นวัดป่าปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยเป็น 1 ใน 4 วัดที่องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งภาคปฏิบัติ เพราะมีข้อวัตรปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัดตามแบบฉบับพระกรรมฐานสายนี้

ภาพบรรยากาศ

การเดินทาง

วัดดอยธรรมเจดีย์ ตั้งอยู่ ถนน 3008 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร