ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน “โอทอปนวัตวิถีสกลนคร” ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน “โอทอปนวัตวิถีสกลนคร” ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

จังหวัดสกลนคร จัดงานมหกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่จังหวัดสงขลา หวังขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้านที่มาท่องเที่ยวสกลนครเพิ่มมากขึ้น จนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวใน 3 เดือนที่ผ่านมา มากกว่า 5 ล้านบาท

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี” ที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร และสินค้าโอทอปคุณภาพดี ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่ภาคใต้ งานจะจัดขึ้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 นี้

 

โดยภายในงานมีการสาธิตการทำผ้าย้อมคราม สินค้าโอทอปขึ้นชื่อของสกลนคร มีการจำหน่ายสินค้าชุมชน อาทิ ผ้าขาวม้า น้ำหมากเม่า หรือ “มะเม่า” ผลไม้พื้นบ้านสกลนครที่ช่วยชะลอความชรา เนื้อโคโพนยางคำ และข้าวฮางงอก ที่คุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งที่ในแต่ละปีสร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาท อีกทั้ง การแสดงทางวัฒนธรรมบนเวที วิถีชีวิตของชาวสกลนคร

ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจังหวัดสกลนคร ยังได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา 3 แห่งในพื้นที่ ทำการสำรวจและรื้อฟื้นชุมชน วัฒนธรรม ปัจจุบันมีเส้นทางท่องเที่ยวในสกลนครถึง 54 แห่ง

จังหวัดสกลนคร มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นเมือง 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เช่น เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยธรรมะ เพราะสกลนครมีพระเกจิชื่อดังเป็นที่เคารพมากมาย อาทิ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ส่วนธรรมชาติที่สวยงามก็มีมากมาย เช่น หนองหาร ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำพุ เขื่อนน้ำอูน เป้นต้น